Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

1289 c30b 500
Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going
1442 3cd8 500
Reposted fromhormeza hormeza viakeep-going keep-going
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viasaphirka saphirka
9610 37d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaphirka saphirka
1031 613f
Reposted frommartynkowa martynkowa viasaphirka saphirka
Reposted fromFlau Flau viasaphirka saphirka
6184 56b1 500
Love never gets old
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
0216 b33a
Warto na to czekać!
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajestdobrze jestdobrze
6648 8178 500
Reposted fromms-kate ms-kate viajestdobrze jestdobrze
2696 e2ab
Reposted fromtwardziel twardziel viajestdobrze jestdobrze
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajestdobrze jestdobrze
Na sukces zawsze jest pora. .. 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viajestdobrze jestdobrze

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl