Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 19 2015

April 05 2015

March 01 2015

February 28 2015

9773 acd1
Reposted fromfranciii franciii viablondi blondi
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viablondi blondi
2644 690b
Reposted fromwonders- wonders- viablondi blondi
4487 97f1 500
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viablondi blondi
0871 26f4 500
Reposted fromVegelus Vegelus viablondi blondi
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viaiblameyou iblameyou
- W CV napisał pan, że jest tajemniczy. Czy może pan to rozwinąć?
- Nie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaBloodMoon BloodMoon
Zawsze trzeciego dnia uświadamiam sobie, że nic z tego nie będzie. To takie dziwne uczucie, bardzo smutne, które wiąże ze sobą rozczarowanie i ogromną pustkę.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viablondi blondi
Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
4524 4ad8 500
Poznań.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl